Mẫu phụ lục hợp đồng kinh tế dịch vụ theo quy định mới nhất năm 2019

Mẫu phụ lục hợp đồng kinh tế dịch vụ mới nhất 2019 là biểu mẫu được sử dụng sau khi được ký kết, nếu muốn thay đổi, chỉnh sửa các nội dung, điều khoản liên quan trên hợp đồng đã thông qua trước đó. Nội dung chi tiết của bản phụ lục hợp đồng lần này cũng được chúng tôi thông tin cập nhật nhanh để mọi người tiện theo dõi. Mẫu phụ lục hợp đồng thông dụng này sẽ áp dụng chính thức trong mọi trường hợp như kinh tế, mua bán xây dựng hay hợp đồng dịch vụ,…và đơn nhiên, loại văn bản này cũng có tính pháp lý như mẫu hợp đồng trao đổi trước đây giữa hai bên. Dowload nhanh phụ lục hợp đồng dịch vụ kinh tế để đáp ứng nhu cần cần thiết trong công việc.
Nào hãy cùng gonhub.com chúng tôi tham khảo qua mẫu phụ lục hợp đồng mới nhất và nội dung cơ bản của bản phụ lục hợp đồng kinh tế dịch vụ bên dưới đây nhé!

1. Mẫu phụ lục hợp đồng kinh tế dịch vụ chuẩn mới nhất năm 2019

Mẫu phụ lục hợp đồng kinh tế dịch vụ theo quy định mới nhất năm 2019
Mẫu phụ lục hợp đồng mới nhất.

2. Nội dung cơ bản của mẫu phụ lục hợp đồng đầy đủ chi tiết nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————————-

Địa danh, ngày … tháng… năm….

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

Số……………..
– Căn cứ theo HĐKT số………………….đã ký ngày…., tháng…., năm……
– Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên…………………………………………………………………………..
Chúng tôi gồm có:
BÊN THUÊ/MUA/SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên A):
CÔNG TY…………………………………………..……………………………………………………
Đại diện:…………………………………………..……………………………………………………..
Chức vụ:…………………………………………..…………………………………………………….
Địa chỉ: ………………………………………..…………………………………………………………
Điện thoại: ….………………………..……………..Fax: …….………………………..………………..
Mã số thuế:……………….………………………..……………………………..……………………
Số tài khoản:………………..………………………..……………………………..…………………
BÊN CHO THUÊ/BÁN/CUNG CẤP DỊCH VỤ (Bên B):
CÔNG TY………………………………………..……………………………..……………………..
Đại diện:…………………………………………..…………………………………………………….
Chức vụ:…………………………………………..…………………………………………………….
Địa chỉ: ………………………………………..…………………………………………………………
Điện thoại: ….………………………..……………..Fax: …….………………………..………………..
Mã số thuế:……………….………………………..……………………………..……………………
Số tài khoản:………………..………………………..……………………………..…………………
Sau khi xem xét, thỏa thuân hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ lục Hợp đồng kinh tế số……………………. về …………………………. đối với hợp đồng đã ký số ………………….., ngày…… tháng……năm……cụ thể như sau:
1.  …………………..…………………..…………………..……………………………………..…….
2. …………………..…………………..…………………..…………………..…………………………
3. …………………..…………………..…………………..…………………..…………………………
4. …………………..…………………..…………………..…………………..………………………….
5. Điều khoản chung:
5.1. Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số ………………………..
5.2. Phụ lục hợp đồng được lập thành mấy bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ……….
5.3. Phụ lục này là 1 phần không thể tách rời của HĐKT số…………………và có giá trị kể từ ngày ký………….

ĐẠI DIỆN BÊN A

GIÁM ĐỐC

ĐẠI  DIỆN BÊN B

 GIÁM ĐỐC

Download mẫu phụ lục hợp đồng kinh tế dịch vụ file.PDF Tại Đây
Download mẫu phụ lục hợp đồng kinh tế dịch vụ file.DOC Tại Đây
Bạn đang tìm kiếm một form chuẩn nhất của mẫu phụ lục hợp đồng dịch vụ kinh tế, trên đây chính là nội dung quan trọng cần thiết cho bạn kèm bản download mẫu phụ lục hợp đồng theo quy định mới của năm 2019. Lưu ý, phụ lục hợp đồng kinh tế dịch vụ này cũng cần phải hoàn thiện rõ ràng ở các điều khoản bổ sung sửa đổi thì mới được công nhận là có tính cơ sở pháp lý. Tải nhanh về để tiện tham khảo chủ động hơn trong quá trình hoàn tất thủ tục kinh doanh đúng quy định của pháp luật. gonhub.com chúc bạn xem tin vui!

Mẫu phụ lục hợp đồng kinh tế dịch vụ mới nhất 2019 là biểu mẫu được sử dụng sau khi được ký kết, nếu muốn thay đổi, chỉnh sửa các nội dung, điều khoản liên quan trên hợp đồng đã thông qua trước đó. Nội dung chi tiết của bản phụ lục hợp đồng lần này cũng được chúng tôi thông tin cập nhật nhanh để mọi người tiện theo dõi. Mẫu phụ lục hợp đồng thông dụng này sẽ áp dụng chính thức trong mọi trường hợp như kinh tế, mua bán xây dựng hay hợp đồng dịch vụ,…và đơn nhiên, loại văn bản này cũng có tính pháp lý như mẫu hợp đồng trao đổi trước đây giữa hai bên. Dowload nhanh phụ lục hợp đồng dịch vụ kinh tế để đáp ứng nhu cần cần thiết trong công việc.
Nào hãy cùng gonhub.com chúng tôi tham khảo qua mẫu phụ lục hợp đồng mới nhất và nội dung cơ bản của bản phụ lục hợp đồng kinh tế dịch vụ bên dưới đây nhé!

1. Mẫu phụ lục hợp đồng kinh tế dịch vụ chuẩn mới nhất năm 2019

Mẫu phụ lục hợp đồng kinh tế dịch vụ theo quy định mới nhất năm 2019
Mẫu phụ lục hợp đồng mới nhất.

2. Nội dung cơ bản của mẫu phụ lục hợp đồng đầy đủ chi tiết nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————————-

Địa danh, ngày … tháng… năm….

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

Số……………..
– Căn cứ theo HĐKT số………………….đã ký ngày…., tháng…., năm……
– Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên…………………………………………………………………………..
Chúng tôi gồm có:
BÊN THUÊ/MUA/SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên A):
CÔNG TY…………………………………………..……………………………………………………
Đại diện:…………………………………………..……………………………………………………..
Chức vụ:…………………………………………..…………………………………………………….
Địa chỉ: ………………………………………..…………………………………………………………
Điện thoại: ….………………………..……………..Fax: …….………………………..………………..
Mã số thuế:……………….………………………..……………………………..……………………
Số tài khoản:………………..………………………..……………………………..…………………
BÊN CHO THUÊ/BÁN/CUNG CẤP DỊCH VỤ (Bên B):
CÔNG TY………………………………………..……………………………..……………………..
Đại diện:…………………………………………..…………………………………………………….
Chức vụ:…………………………………………..…………………………………………………….
Địa chỉ: ………………………………………..…………………………………………………………
Điện thoại: ….………………………..……………..Fax: …….………………………..………………..
Mã số thuế:……………….………………………..……………………………..……………………
Số tài khoản:………………..………………………..……………………………..…………………
Sau khi xem xét, thỏa thuân hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ lục Hợp đồng kinh tế số……………………. về …………………………. đối với hợp đồng đã ký số ………………….., ngày…… tháng……năm……cụ thể như sau:
1.  …………………..…………………..…………………..……………………………………..…….
2. …………………..…………………..…………………..…………………..…………………………
3. …………………..…………………..…………………..…………………..…………………………
4. …………………..…………………..…………………..…………………..………………………….
5. Điều khoản chung:
5.1. Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số ………………………..
5.2. Phụ lục hợp đồng được lập thành mấy bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ……….
5.3. Phụ lục này là 1 phần không thể tách rời của HĐKT số…………………và có giá trị kể từ ngày ký………….

ĐẠI DIỆN BÊN A

GIÁM ĐỐC

ĐẠI  DIỆN BÊN B

 GIÁM ĐỐC

Download mẫu phụ lục hợp đồng kinh tế dịch vụ file.PDF Tại Đây
Download mẫu phụ lục hợp đồng kinh tế dịch vụ file.DOC Tại Đây
Bạn đang tìm kiếm một form chuẩn nhất của mẫu phụ lục hợp đồng dịch vụ kinh tế, trên đây chính là nội dung quan trọng cần thiết cho bạn kèm bản download mẫu phụ lục hợp đồng theo quy định mới của năm 2019. Lưu ý, phụ lục hợp đồng kinh tế dịch vụ này cũng cần phải hoàn thiện rõ ràng ở các điều khoản bổ sung sửa đổi thì mới được công nhận là có tính cơ sở pháp lý. Tải nhanh về để tiện tham khảo chủ động hơn trong quá trình hoàn tất thủ tục kinh doanh đúng quy định của pháp luật. gonhub.com chúc bạn xem tin vui!

Kiến thức -