Mẫu đơn xin vào Đảng K1-KNĐ hoàn chỉnh & Thủ tục xem xét kết nạp Đảng 2019

Mẫu đơn xin vào Đảng K1-KNĐ viết tay hoàn chỉnh nhất là mẫu đơn quan trọng và cần thiết cho những ai đang có ý định kết nạp đảng trong năm 2019 này. Đơn xin vào Đảng và thủ tục kết nạp Đảng từ bây giờ trở đi cũng đã đơn giản hóa rất nhiều so với những năm về trước, chỉ cần bạn có thân nhân tốt, quá trình cống hiến hoạt động công tác xã hội mạnh mẽ tích cực và lý lịch trích ngang minh bạch,…hội tụ các yếu tố này là bạn đã có thể chính thức trở thành Đảng viên của đảng cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam rồi đấy. Download mẫu đơn kết nạp đảng K1-KNĐ cho tiết, rõ ràng và đầy đủ tại website này, bạn sẽ có một tờ đơn chất lượng gửi tới các ban ngành, cấp lãnh đạo trung ương Đảng trong thời gian sớm nhất.
Nào hãy cùng gonhub.com chúng tôi tải nhanh mẫu đơn xin vào đảng K1-KNĐ và tham khảo qua quy trình thủ tục xem xét kết nạp đảng năm 2019 bên dưới đây nhé!

Mẫu đơn xin vào Đảng K1-KNĐ hoàn chỉnh & Thủ tục xem xét kết nạp Đảng 2019
Mẫu đơn xin vào Đảng tham khảo chất lượng nhất.

2.1 Mẫu 1 tham khảo – Mẫu K1-KNĐ: Đơn xin kết nạp vào Đảng mới nhất

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG

Kính gửi: Chi uỷ:……………………………………………………………………………………………
Đảng uỷ:………………………………………………………………………………………………………
Tôi là:………………………………………………………. sinh ngày……..tháng………năm………..
Nơi sinh:………………………………………………………………………………………………………
Quê quán:…………………………………………………………………………………………………….
Dân tộc:…………………………………………………………………. Tôn giáo………………………..
Trình độ học vấn:……………………………………………………………………………………………
Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………………………………………
Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………………
Đơn vị công tác:……………………………………………………………………………………………..
Chức vụ chính quyền, đoàn thể:………………………………………………………………………….
Vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày……..tháng…….năm……….tại………………
Được chi bộ xét là cảm tình Đảng ngày……….tháng…………năm……..tại chi bộ………………
Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; được sự giáo dục, bồi dưỡng của chi bộ và của Đoàn (nếu có) tôi đã nhận thức được:

Nay tôi viết đơn này kính gửi chi ủy ……….. Đảng ủy xã ……….. Xét cho tôi được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.
* Nếu được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi xin hứa:

……………, ngày…….tháng…….năm 20……
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ và  tên)

2.2 Mẫu 2: Đơn xin kết nạp vào Đảng mới nhất 2019

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG

Kính gửi: Chi uỷ:……………………………………………………………………………………………
Đảng uỷ:………………………………………………………………………………………………………
Tôi là:………………………………………………………. sinh ngày……..tháng………năm………..
Nơi sinh:………………………………………………………………………………………………………
Quê quán:…………………………………………………………………………………………………….
Dân tộc:…………………………………………………………………. Tôn giáo………………………..
Trình độ học vấn:……………………………………………………………………………………………
Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………………………………………
Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………………
Đơn vị công tác:……………………………………………………………………………………………..
Chức vụ chính quyền, đoàn thể:………………………………………………………………………….
Vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày……..tháng…….năm……….tại………………
Được chi bộ xét là cảm tình Đảng ngày……….tháng…………năm……..tại chi bộ………………
Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; được sự giáo dục, bồi dưỡng của chi bộ và của Đoàn (nếu có) tôi đã nhận thức được:

Tự ý thức là một cán bộ công chức luôn luôn phấn đấu, rèn luyện xây dựng cho bản thân một động cơ đúng đắn, một mục đích là góp công sức vào mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng đề ra. Bên cạnh đó, thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng, đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân thực dụng, gương mẫu trong mọi công việc.
Với nguyện vọng là được trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam để góp công sức nhỏ bé của mình để xây dựng đất nước, xây dựng sự nghiệp cách mạng trong thời kì mới. Trong quá trình công tác, bản thân tôi luôn tu dưỡng, rèn luyện, phẩm chất đạo đức, giữ gìn lối sống trong sáng, lành mạnh, tác phong đúng mực, tôn trọng sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành mọi nghị quyết của Đảng, đường lối chính sách của Nhà nước.
* Nếu được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi xin hứa:

Tôi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.
……………, ngày…….tháng…….năm 20……
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ và  tên)

Các thủ tục kết nạp người vào Đảng đã được quy định rõ tại Điều 4 Điều lệ Đảng.
Căn cứ vào Điều lệ Đảng, Ban Tổ chức Trung ương Đảng đã hướng dẫn một số thủ tục hoặc công việc cụ thể như sau:
3.1 Người vào Đảng phải làm đơn xin vào Đảng.
3.2 Người vào Đảng phải khai trung thực lý lịch của mình và lý lịch đó phải được đảng uỷ cơ sở thẩm tra kỹ.
3.3 Đảng viên chính thức giới thiệu người vào Đảng.
3.4 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở cơ sở giới thiệu đoàn viên thanh niên vào Đảng.
3.5 Ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể đối với người xin vào Đảng.
3.6 Nghị quyết của chi bộ xét, đề nghị kết nạp đảng viên của chi bộ.
3.7 Nghị quyết của cấp uỷ cơ sở đảng đề nghị kết nạp đảng viên.
3.8 Quyết định của cấp uỷ có thẩm quyền chuẩn y kết nạp đảng viên.
Download đơn xin vào đảng file.PDF Tại Đây
Download đơn xin vào đảng file.DOC Tại Đây
Toàn bộ nội dung chi tiết của mẫu đơn xin vào Đảng K1-KNĐ cho tới thủ tục kết nạp Đảng như thế nào cũng đã được cập nhật nhanh chóng kịp thời cho các bạn độc giả tham khảo. Mong rằng, đơn xin vào đảng theo bản mẫu rõ ràng và cụ thể này sẽ là nền tảng vững chắc giúp bạn tự tin hơn trên con đường chính thức gia nhập vào ngôi nhà chung của Đảng bộ & nhà nước. Lưu ý, cách viết đơn xin vào đảng hay đơn xin kết nạp Đảng tùy theo văn phong của mỗi người mà có cách trình bày khác nhau nhưng form chung từ năm 2019 trở đi sẽ thống nhất như mẫu K1-KNĐ trên. Chúc bạn tải về thành công mẫu đơn này. Luôn đồng hành và ủng hộ gonhub.com nhé!

Mẫu đơn xin vào Đảng K1-KNĐ viết tay hoàn chỉnh nhất là mẫu đơn quan trọng và cần thiết cho những ai đang có ý định kết nạp đảng trong năm 2019 này. Đơn xin vào Đảng và thủ tục kết nạp Đảng từ bây giờ trở đi cũng đã đơn giản hóa rất nhiều so với những năm về trước, chỉ cần bạn có thân nhân tốt, quá trình cống hiến hoạt động công tác xã hội mạnh mẽ tích cực và lý lịch trích ngang minh bạch,…hội tụ các yếu tố này là bạn đã có thể chính thức trở thành Đảng viên của đảng cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam rồi đấy. Download mẫu đơn kết nạp đảng K1-KNĐ cho tiết, rõ ràng và đầy đủ tại website này, bạn sẽ có một tờ đơn chất lượng gửi tới các ban ngành, cấp lãnh đạo trung ương Đảng trong thời gian sớm nhất.
Nào hãy cùng gonhub.com chúng tôi tải nhanh mẫu đơn xin vào đảng K1-KNĐ và tham khảo qua quy trình thủ tục xem xét kết nạp đảng năm 2019 bên dưới đây nhé!

Mẫu đơn xin vào Đảng K1-KNĐ hoàn chỉnh & Thủ tục xem xét kết nạp Đảng 2019
Mẫu đơn xin vào Đảng tham khảo chất lượng nhất.

2.1 Mẫu 1 tham khảo – Mẫu K1-KNĐ: Đơn xin kết nạp vào Đảng mới nhất

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG

Kính gửi: Chi uỷ:……………………………………………………………………………………………
Đảng uỷ:………………………………………………………………………………………………………
Tôi là:………………………………………………………. sinh ngày……..tháng………năm………..
Nơi sinh:………………………………………………………………………………………………………
Quê quán:…………………………………………………………………………………………………….
Dân tộc:…………………………………………………………………. Tôn giáo………………………..
Trình độ học vấn:……………………………………………………………………………………………
Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………………………………………
Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………………
Đơn vị công tác:……………………………………………………………………………………………..
Chức vụ chính quyền, đoàn thể:………………………………………………………………………….
Vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày……..tháng…….năm……….tại………………
Được chi bộ xét là cảm tình Đảng ngày……….tháng…………năm……..tại chi bộ………………
Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; được sự giáo dục, bồi dưỡng của chi bộ và của Đoàn (nếu có) tôi đã nhận thức được:

Nay tôi viết đơn này kính gửi chi ủy ……….. Đảng ủy xã ……….. Xét cho tôi được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.
* Nếu được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi xin hứa:

……………, ngày…….tháng…….năm 20……
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ và  tên)

2.2 Mẫu 2: Đơn xin kết nạp vào Đảng mới nhất 2019

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐƠN XIN VÀO ĐẢNG

Kính gửi: Chi uỷ:……………………………………………………………………………………………
Đảng uỷ:………………………………………………………………………………………………………
Tôi là:………………………………………………………. sinh ngày……..tháng………năm………..
Nơi sinh:………………………………………………………………………………………………………
Quê quán:…………………………………………………………………………………………………….
Dân tộc:…………………………………………………………………. Tôn giáo………………………..
Trình độ học vấn:……………………………………………………………………………………………
Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………………………………………
Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………………
Đơn vị công tác:……………………………………………………………………………………………..
Chức vụ chính quyền, đoàn thể:………………………………………………………………………….
Vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày……..tháng…….năm……….tại………………
Được chi bộ xét là cảm tình Đảng ngày……….tháng…………năm……..tại chi bộ………………
Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; được sự giáo dục, bồi dưỡng của chi bộ và của Đoàn (nếu có) tôi đã nhận thức được:

Tự ý thức là một cán bộ công chức luôn luôn phấn đấu, rèn luyện xây dựng cho bản thân một động cơ đúng đắn, một mục đích là góp công sức vào mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng đề ra. Bên cạnh đó, thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng, đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân thực dụng, gương mẫu trong mọi công việc.
Với nguyện vọng là được trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam để góp công sức nhỏ bé của mình để xây dựng đất nước, xây dựng sự nghiệp cách mạng trong thời kì mới. Trong quá trình công tác, bản thân tôi luôn tu dưỡng, rèn luyện, phẩm chất đạo đức, giữ gìn lối sống trong sáng, lành mạnh, tác phong đúng mực, tôn trọng sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành mọi nghị quyết của Đảng, đường lối chính sách của Nhà nước.
* Nếu được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi xin hứa:

Tôi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.
……………, ngày…….tháng…….năm 20……
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ và  tên)

Các thủ tục kết nạp người vào Đảng đã được quy định rõ tại Điều 4 Điều lệ Đảng.
Căn cứ vào Điều lệ Đảng, Ban Tổ chức Trung ương Đảng đã hướng dẫn một số thủ tục hoặc công việc cụ thể như sau:
3.1 Người vào Đảng phải làm đơn xin vào Đảng.
3.2 Người vào Đảng phải khai trung thực lý lịch của mình và lý lịch đó phải được đảng uỷ cơ sở thẩm tra kỹ.
3.3 Đảng viên chính thức giới thiệu người vào Đảng.
3.4 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở cơ sở giới thiệu đoàn viên thanh niên vào Đảng.
3.5 Ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể đối với người xin vào Đảng.
3.6 Nghị quyết của chi bộ xét, đề nghị kết nạp đảng viên của chi bộ.
3.7 Nghị quyết của cấp uỷ cơ sở đảng đề nghị kết nạp đảng viên.
3.8 Quyết định của cấp uỷ có thẩm quyền chuẩn y kết nạp đảng viên.
Download đơn xin vào đảng file.PDF Tại Đây
Download đơn xin vào đảng file.DOC Tại Đây
Toàn bộ nội dung chi tiết của mẫu đơn xin vào Đảng K1-KNĐ cho tới thủ tục kết nạp Đảng như thế nào cũng đã được cập nhật nhanh chóng kịp thời cho các bạn độc giả tham khảo. Mong rằng, đơn xin vào đảng theo bản mẫu rõ ràng và cụ thể này sẽ là nền tảng vững chắc giúp bạn tự tin hơn trên con đường chính thức gia nhập vào ngôi nhà chung của Đảng bộ & nhà nước. Lưu ý, cách viết đơn xin vào đảng hay đơn xin kết nạp Đảng tùy theo văn phong của mỗi người mà có cách trình bày khác nhau nhưng form chung từ năm 2019 trở đi sẽ thống nhất như mẫu K1-KNĐ trên. Chúc bạn tải về thành công mẫu đơn này. Luôn đồng hành và ủng hộ gonhub.com nhé!

Kiến thức -