Mẫu đơn xin hưởng chế độ thai sản dành cho trường hợp đã nghỉ việc mới nhất năm 2019

Bạn đang mang thai và sắp sinh trước thòi gian mang thai bạn có tham gia đóng bảo hiểm xã hội khi đi làm tại các cơ quan, doanh nghiệp, công ty thì khi nghỉ việc tại cơ quan bạn vẫn có quyền được hưởng chế độ thai sản. Nếu bạn muốn được hưởng chế độ thai sản khi bạn đã nghỉ việc và đã đóng bảo hiểm xã hội thì bạn cần làm đơn xin hưởng chế độ thai sản trong trường hợp đã nghỉ việc. Thì bạn sẽ được hưởng theo chính sách thai sản như khi bạn đang đi làm.

Đơn xin hưởng chế độ thai sản trong trường hợp đã nghỉ việc 

Hôm nay gonhub.com sẽ cùng bạn tìm hiểu cách đơn xin hưởng chế độ thai sản khi đã nghỉ việc mới nhất nhé !!Mẫu đơn xin hưởng chế độ thai sản dành cho trường hợp đã nghỉ việc mới nhất năm 2019

Nội dung chính đơn xin hưởng chế độ thai sản trong trường hợp đã nghỉ việc mới nhất 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ———***———
ĐƠN XIN HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN (Dành cho trường hợp đã nghỉ việc)
Kính gửi: Bảo Hiểm Xã Hội…………………………………………………………………………………………………… Họ và tên:………………………………………………………………………………………………………………………….. Sinh ngày:…………………………………………………………………………………………………………………………. Số CMND:……………………………………Cấp ngày:………………………………..Nơi cấp………………………… Số sổ BHXH:……………………………………………………………………………………………………………………… Đã nghỉ việc từ ngày:………………………………………………………………………………………………………….. Sanh con lần……vào ngày:…………………………………………………………………………………………………. Thường trú (hoặc tạm trú) tại địa chỉ:……………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… Nay tôi làm đơn này đề nghị BHXH…….……………………………………., giải quyết chế độ trợ cấp thai sản cho tôi theo chế độ hiện hành.
Ngày………..tháng………..năm………….                                              Ngày………..tháng………..năm………….Xác nhận của UBND phường, xã                                                                   Người làm đơn(Ký tên, đóng dấu)                                                                                     (Ký, ghi rõ họ tên)
Mẫu đơn xin hưởng chế độ thai sản dành cho trường hợp đã nghỉ việc mới nhất năm 2019 tại đây
Bạn đã đóng bảo hiểm y tế khi làm việc thì đây chính là những quyền lợi bạn sẽ làm việc khi tham gia bảo hiểm. Bạn hãy nhanh chóng hoàn thành thủ tục hồ sơ và tiến hành làm mẫu đơn xin hưởng chế độ thai sản trong trường hợp đã nghỉ việc để được bảo hiểm y tế để được giải quyết sớm nhất. Bạn có thể tải mẫu trên về làm để cho thuận tiện và nhanh chóng. Hẹn gặp lại các bạn ở các bài viết tiếp theo cùng với gonhub.com 

Kiến thức -