Mẫu biên bản kiểm kê tài sản hay nhất năm 2019

Mẫu biên bản kiểm tra tài sản là văn bản ghi  kết quả của việc kiểm kê, kiểm tra tài sản trong công ty.Trong đó, liệt kê các thông số về tài sản như: Tên tài sản, mã tài sản, người sử dụng, kiểm tra chi tiết, đánh giá tình hình thiết bị…… Mẫu biên bản kiểm kê tài sản này do các cơ quan liên ngày kiểm tra quản lý. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu biên bản kiểm tra tài sản tại đây nhé.

Mẫu biên bản kiểm kê tài sản chuẩn nhất năm 2019.

Hôm nay, mình sẽ giới thiệu tới bạn đọc mẫu biên bản kiểm kê tài sản với nội dung chi tiết và đầy đủ nhất.
Mẫu biên bản kiểm kê tài sản
Nội dung viết mẫu biên bản kiểm kê tài sản hay, các bạn cùng tham khảo nhé:
QUY ĐỊNH QUẢN LÝ TÀI SẢN                                                                Mã tài liệu:…………………… Phiên bản:…………………… Ngày ban hành:……………………
 

BIÊN BẢN KIỂM TRA TÀI SẢN

Ngày tháng Tên tài sản Mã tài sản Người sử dụng Kiểm tra chi tiết Đánh giá tình hình thiết bị Đề xuất xử lý Người dung xác nhận Ghi chú
Ngày….tháng…..năm …
Trưởng phòng HC Trưởng  BP Người kiểm tra

 
Mẫu biên bản kiểm kê tài sản hay nhất năm 2019. Tại đây
Trên đây, là Mẫu biên bản kiểm kê tài sản hay nhất năm 2019 mà gonhub.com muốn gửi tới các bạn tham khảo. Với mẫu biên bản kiểm kê tài sản trong đây bạn có thể kiểm kê một cách chi tiết về tài sản, người sử dụng, tình trạng thiết bị, … Với mẫu biên bản kiểm kê tài sản hay nhất năm 2019 này bạn có thể vô tư không bị bỏ sót bất cứ thiết bị nào nhé!

Kiến thức - Tags: