Mẫu bản kiểm điểm dành cho công chức mới nhất 2019

Khi bạn bị sếp nói viết một bản kiểm điểm dành cho công chức thì chắc rằng lỗi bạn gây ra cần phải bị phê bình, vậy bạn đã biết cách viết một bản kiểm điểm dành cho công chức hay chưa. Dưới đây gonhub.com sẽ giới thiệu tới các bạn một cách chi tiết về cách viết một bản kiểm điểm dành cho công chức hay nhất năm 2019, chắc chắn sẽ làm cấp trên của bạn tin tưởng và thay đổi suy nghĩ.

Mẫu bản kiểm điểm dành cho công chức chính nhất năm 2019

Hôm nay gonhub.com sẽ cùng bạn tìm hiểu về cách viết mẫu bản kiểm điểm dành cho công chức chính hay nhất năm 2019
Mẫu bản kiểm điểm công chức chính

Nội dung cách viết mẫu bản kiểm điểm dành cho công chức chính hay nhất năm 2019

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập -Tự do – Hạnh phúc ——–***——-
BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂNNăm……..
Kính gửi:……………………………………………………….
Tên tôi là:…………………………………………………………………………………………………………………. Sinh Ngày:………………………………………………………………………………………………………………… Chức vụ:…………………………………………………………………………………………………………………… Đơn vị công tác:………………………………………………………………………………………………………… Nay tôi viết bản kiểm điểm xin tự đánh giá quá trình công tác của tôi trong năm qua như sau:1- PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG: – Tôi luôn giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, viết nói và làm theo đúng quan điểm, đường lối nghị quyết chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước quy định. – Chấp hành tốt nội quy, quy định của ngành, của trường đề ra. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong – Luôn tu dưỡng phẩm chất đạo đức, có lối sống giản dị lành mạnh, hòa đồng với mọi người. – Thẳng thắn trung thực trong phê và tự phê bình, có tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp và nhân dân.2- CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ: – Tôi luôn luôn gương mẫu trong mọi công việc,có tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. – Phối kết hợp chặt chẽ với các đồng chí trong chỉ đạo, điều hành tốt công việc của . – Tổ chức tốt ngày hội ngày lễ, các phong trào văn hóa, văn nghệ sôi nổi tham gia vào các phong trào của ngành, của địa phương tổ chức.3- TỰ ĐÁNH GIÁ: Ưu điểm: Trong năm qua, tôi luôn cố gắng thực hiện mọi nhiệm vụ được giao. Chấp hành tốt công tác chuyên môn, giữ mối đoàn kết xây dựng ngày càng vững mạnh.Nhược điểm: Trong công tác chỉ đạo còn có sơ suất, thiếu cương quyết.* Tự xếp loại:. Trên đây là bản kiểm điểm tự đánh giá, xếp loại quá trình công tác của tôi trong năm Kính mong sự giúp đỡ của tập thể cán bộ và các bạn đồng nghiệp trong để bản thân tôi được hoàn thiện hơn và thực hiện tốt hơn mọi công việc trong năm tới.
Tôi xin trân trọng cảm ơn !
……………..,ngày….tháng ….năm………..Người viết
 

Mẫu bản kiểm điểm dành cho công chức chính nhất năm 2019. Tại đây 

Trên đây, gonhub.com đã giới thiệu tới các bạn cách viết mẫu bản kiểm điểm dành cho công chức chính nhất năm 2019 chắc rằng nó sẽ giúp bạn trong việc tổng kết những gì đã hoạt động trong năm qua một cách đầy đủ và chính xác. Bên cạnh đó, mẫu bản kiểm điểm dành cho công chức chính nhất năm 2019 giúp người quản lý của bạn nhận xét một cách chính xác về năng lực của bạn trong năm vừa qua.

Kiến thức - Tags: