Hướng dẫn cha mẹ dạy con học toán “dot card glenn doman” bằng video

Nhiều bậc cha mẹ muốn dạy con học dot card và flash card theo phương pháp của Glenn Doman, tuy nhiên, dù đã đọc sách vẫn chưa thật sự hiểu rõ về phương pháp giáo dục sớm cho trẻ. Với hướng dẫn cha mẹ dạy dot card glenn doman cho bé bằng video mà gonhub.com gửi đến các chị em dưới đây, hy vọng sẽ giúp ích nhiều cho các chị em trong việc hiểu và dạy dỗ trẻ tốt hơn. Nào hãy tham khảo những video dưới đây nhé.
Các bạn có thể tìm thấy các video này bằng cách vào youtube search từ khóa “dot card” hoặc “dot card glenn doman”.
Cách dạy như sau:
Tuần thứ nhất, dạy từ dot card số 1 tới dot card số 20 :

Tuần thứ hai, dạy từ dot card số 21 tới dot card số 40 :

 
Tuần thứ 3, dạy từ dot card số 41 tới dot card số 60 :
Tuần thứ 4, dạy từ dot card số 61 tới dot card số 80 :
Tuần thứ 5, dạy từ dot card số 81 tới dot card số 100 :
Với 5 video trên đây, các chị em đã có thể thoải mái dạy con yêu của mình học dot card glenn doman từ 1 – 100 rồi đó. Những video này rất trực quan sinh động, sẽ là hướng dẫn hoàn hảo cho các chị em chưa nắm vững vấn đề khi đọc sách và bổ trợ các chị em đã đọc sách kiểm tra lại mình đã dạy con đúng phương pháp hay chưa. Hãy tham khảo hướng dẫn cha mẹ dạy dot card glenn doman cho bé bằng video trên đây nhé. Chúc các chị em dạy con học dot card thành công.

Nhiều bậc cha mẹ muốn dạy con học dot card và flash card theo phương pháp của Glenn Doman, tuy nhiên, dù đã đọc sách vẫn chưa thật sự hiểu rõ về phương pháp giáo dục sớm cho trẻ. Với hướng dẫn cha mẹ dạy dot card glenn doman cho bé bằng video mà gonhub.com gửi đến các chị em dưới đây, hy vọng sẽ giúp ích nhiều cho các chị em trong việc hiểu và dạy dỗ trẻ tốt hơn. Nào hãy tham khảo những video dưới đây nhé.
Các bạn có thể tìm thấy các video này bằng cách vào youtube search từ khóa “dot card” hoặc “dot card glenn doman”.
Cách dạy như sau:
Tuần thứ nhất, dạy từ dot card số 1 tới dot card số 20 :

Tuần thứ hai, dạy từ dot card số 21 tới dot card số 40 :

 
Tuần thứ 3, dạy từ dot card số 41 tới dot card số 60 :
Tuần thứ 4, dạy từ dot card số 61 tới dot card số 80 :
Tuần thứ 5, dạy từ dot card số 81 tới dot card số 100 :
Với 5 video trên đây, các chị em đã có thể thoải mái dạy con yêu của mình học dot card glenn doman từ 1 – 100 rồi đó. Những video này rất trực quan sinh động, sẽ là hướng dẫn hoàn hảo cho các chị em chưa nắm vững vấn đề khi đọc sách và bổ trợ các chị em đã đọc sách kiểm tra lại mình đã dạy con đúng phương pháp hay chưa. Hãy tham khảo hướng dẫn cha mẹ dạy dot card glenn doman cho bé bằng video trên đây nhé. Chúc các chị em dạy con học dot card thành công.

Mẹ - Bé - Tags: