Đơn xin nghỉ học hay nhất 2019

Bạn là học sinh, sinh viên bạn đi đang học và có nhu cầu xin nghỉ học mỗi buổi vì bị ốm hoặc một số vấn đề nào đó. Nhưng bạn chưa biết cách viết đơn xin nghỉ học thuyết phục giáo viên. Nhưng bạn không cần lo lắng vì gonhub.com sẽ hướng dẫn đơn xin nghỉ học hay nhất 2019 để bạn và gia đình có thể tải mẫu đơn về viết và nộp lên cho giáo viên và cố vấn học tập.

Đơn xin nghỉ học hay nhất 2019

Hôm nay gonhub.com sẽ cùng bạn tìm hiểu cách viết đơn xin nghỉ học hay nhất 2019 nhé !!
Đơn xin nghỉ học hay nhất 2019 hình 1
Đơn xin nghỉ học hay nhất 2019 hình 2

Nội dung đơn xin nghỉ học hay nhất 2019

                                         Mẫu đơn xin nghỉ học 1 Dùng cho đối tượng là sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——-***——-
                                                                                                                          ………., ngày …….. tháng ……. năm …….ĐƠN XIN NGHỈ HỌC
                                                                Kính gửi:
– Ban Chủ nhiệm Khoa ……………….. – Giáo viên Chủ nhiệm lớp……………. – Giáo viên phụ trách môn học……….
 
Em tên là: …………………………………………… Mã số sinh viên: ……………………………… Hiện đang học lớp: ………………………………… Khóa: …………………………………………… Hệ đào tạo: ……………………………………….tại Trường …………………………………………. Hôm nay em viết đơn này kính mong quý Thầy (Cô) cho phép em được nghỉ học từ ngày ……./……../ 20……….. đến ……./……./ 20……. Lý do: ……………………………………………………………..………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… Em xin cam đoan thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với môn học. Em xin chân thành cảm ơn!Ý kiến GVCN                                                                                                    Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên)                                                                                         (Ký và ghi rõ họ tên)
Ghi chú: Sinh viên nộp đơn xin nghỉ học kèm theo các loại giấy tờ như chứng nhận của bệnh viên cấp quận, huyện trở lên (nếu nghỉ vì lý do sức khỏe). Đơn chỉ có giá trị trong ngày sinh viên xin nghỉ học.
    Mẫu đơn xin phép nghỉ học 2: Dùng cho đối tượng là học sinh
TRƯỜNG …………………                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ……………………………….                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                                                 ————————
  ĐƠN XIN NGHỈ HỌC Kính gửi: 
– Ban giám hiệu nhà trường – Giáo viên chủ nhiệm lớp ……………….
Em tên là: …………………………………………………………………………………………………………. Học lớp: ……………………………………………………………………………………………………………. Em viết đơn này xin phép được nghỉ học từ ngày ………………………..đến ngày ………………… Lí do: ……………………………………………………………………………………………………………….. Kính mong các thầy cô xem xét, em hứa sẽ học bài và làm bài tập đầy đủ. Em xin chân thành cảm ơn! …………………, ngày……..tháng……..năm …….
    Ý kiến của phụ huynh                                                                                                Người viết đơn (Ký và ghi rõ họ tên)
Đơn xin nghỉ học hay nhất 2019 tại đây 
Trên đây là mẫu đơn xin nghỉ học hay nhất 2019 để cho các bạn tham khảo. Các bạn có thể hoàn toàn yên tâm vì những nội dung được đề cập trên đơn xin nghỉ học trên là hoàn toàn đầy đủ, chính xác và logic. Sẽ không gây cảm giác không đúng đối với thầy cô giáo khi đọc mẫu đơn xin nghỉ học trên của bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở các bài viết tiếp theo cùng với gonhub.com 

Kiến thức - Tags: