131 Lò Đúc Hà Nội tiêm phòng những loại vacxin nào?

Danh mục vacxin tiêm chủng cho trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ tại Trung tâm y tế dự phòng 131 Lò Đúc mới nhất 2019 gồm: viêm gan A, B, HPV, uốn ván, sởi, quai bị, rubella, thủy đậu,…chi tiết bên dưới.
[adinserter block=”1″]

Danh mục vacxin tiêm phòng tại 131 Lò Đúc

LOẠI VẮC XIN TT TÊN VẮC XIN NƯỚC SẢN XUẤT TÌNH TRẠNG VẮC XIN
PHÒNG BỆNH LAO 1 BCG VIỆT NAM
PHÒNG BỆNH  VIÊM GAN B 2 ENGERIX B (NGƯỜI LỚN ≥ 20T) BỈ
3 ENGERIX B (TRẺ EM BỈ
4 r – HB VAX VIỆT NAM HẾT
PHÒNG BỆNH VIÊM GAN A 5 AVAXIM (TRẺ EM) PHÁP HẾT
6    AVAXIM (NGƯỜI LỚN) PHÁP HẾT
7 HAVAX VIỆT NAM
PHÒNG CÁC BỆNH DO H. INFLUENZAE TYP B NHƯ VIÊM MÀNG NÃO MỦ, VIÊM PHỔI, VIÊM PHẾ QUẢN, VIÊM HỌNG, VIÊM MŨI HẦU. 8 ACT – HIB PHÁP  HẾT
PHÒNG BỆNH VIÊM GAN A+B 9 TWINRIX A + B BỈ
VẮC XIN TỔNG HỢP PHÒNG 4 BỆNH: BẠCH HẦU, HO GÀ, UỐN VÁN, BẠI LIỆT 10 TETRAXIM PHÁP HẾT
PHÒNG 5 BỆNH: BẠCH HẦU, HO GÀ, UỐN VÁN, BẠI LIỆT, VÀ CÁC BỆNH DO H. INFLUENZAE TYP B. THẾ HỆ MỚI 11 PENTAXIM PHÁP HẾT
HÒNG 6 BỆNH: BẠCH HẦU, HO GÀ, UỐN VÁN, BẠI LIỆT, VIÊM GAN B VÀ CÁC BỆNH DO H. INFLUENZAE TYP B THẾ HỆ MỚI 12 INFANRIX HEXA BỈ HẾT
PHÒNG BỆNH UỐN VÁN 13 AT VIỆT NAM
14 TETAVAX PHÁP
PHÒNG 3 BỆNH: SỞI, QUAI BỊ, RUBELLA 15 TRIMOVAC PHÁP HẾT
16 M.M.R MỸ
17 PRIORIX BỈ  HẾT
PHÒNG BỆNH THUỶ ĐẬU 18 VARIVAX MỸ
19 VARILRIX BỈ  HẾT
20 OKAVAX NHẬT  HẾT
PHÒNG CÁC NHIỄM TRÙNG DO PHẾ CẦU KHUẨN, ĐẶC BIỆT LÀ VIÊM PHỔI 21 PNEUMO 23 PHÁP  HẾT
PHÒNG CÁC BỆNH GÂY BỞI STREPTOCOCUS PNEUMONIAE: (NHƯ H/C NHIỄM TRÙNG, VIÊM MÀNG NÃO, VIÊM PHỔI, NK HUYẾT VÀ VIÊM TAI GIỮA CẤP) VÀ NGỪA VIÊM TAI GIỮ CẤP GÂY RA BỞI HAEMOPHILUS INFLUENZAE KHÔNG ĐỊNH TUÝP 22 SYNFLORIX BỈ
PHÒNG BỆNH VIÊM MÀNG NÃO MỦ DO NÃO MÔ CẦU NHÓM A VÀ C 23 MENINGO A + C PHÁP HẾT
 PHÒNG BỆNH VIÊM MÀNG NÃO MỦ DO NÃO MÔ CẦU NHÓM B VÀ C 24  VA-MENGOC-BC  CUBA HẾT
PHÒNG BỆNH VIÊM NÃO NHẬT BẢN 25 JEVAX VIỆT NAM
PHÒNG BỆNH DẠI 26 VERORAB PHÁP HẾT
PHÒNG BỆNH DẠI 27 ABHAYRAB ẤN ĐỘ HẾT
PHÒNG BỆNH CÚM MÙA (TÝP A: H1N1, H3N2 VÀ TÝP B) 28 VAXIGRIP 0.5ml (Phòng cúm cho người lớn và trẻ em trên 36 tháng) PHÁP
29 VAXIGRIP 0.25ml (Phòng cúm cho trẻ em dưới 3 tuổi) PHÁP
30 INFLUVAC HÀ LAN HẾT
31 FLUARIX ĐỨC  HẾT
PHÒNG VIRUT HPV GÂY UNG THƯ CỔ TỬ CUNG SÙI MÀO GÀ BỘ PHẬN SINH DỤC 32 GARDASIL MỸ
PHÒNG VIRUT HPV GÂY UNG THƯ CỔ TỬ CUNG 33 CERVARIX BỈ
PHÒNG TIÊU CHẢY DO ROTA VIRUS 34 ROTARIX BỈ
35 ROTA TEQ MỸ
PHÒNG BỆNH TẢ 36 VẮC XIN TẢ VIỆT NAM HẾT
PHÒNG BỆNH THUƠNG HÀN 37 TYPHIM VI PHÁP
PHÒNG BỆNH BẠCH HẦU, HO GÀ, UỐN VÁN 38 ADACEL PHÁP
PHÒNG BẠCH HẦU, UỐN VÁN, HO GÀ, VIÊM GAN B, VIÊM MÀNG NÃO DO VI KHUẨN HIB 39 QUINVAXEM
(VẮC XIN TRONG CHƯƠNG TRÌNH TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG QUỐC GIA)
 HÀN QUỐC
HUYẾT THANH
PHÒNG BỆNH DẠI 1 FAVIRAB PHÁP
 PHÒNG BỆNH DẠI 2  SAR  VIỆT NAM HẾT
PHÒNG BỆNH UỐN VÁN 3 TETANEA PHÁP

tu khoa

Danh mục vacxin tiêm chủng cho trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ tại Trung tâm y tế dự phòng 131 Lò Đúc mới nhất 2019 gồm: viêm gan A, B, HPV, uốn ván, sởi, quai bị, rubella, thủy đậu,…chi tiết bên dưới.
[adinserter block=”1″]

Danh mục vacxin tiêm phòng tại 131 Lò Đúc

LOẠI VẮC XIN TT TÊN VẮC XIN NƯỚC SẢN XUẤT TÌNH TRẠNG VẮC XIN
PHÒNG BỆNH LAO 1 BCG VIỆT NAM
PHÒNG BỆNH  VIÊM GAN B 2 ENGERIX B (NGƯỜI LỚN ≥ 20T) BỈ
3 ENGERIX B (TRẺ EM BỈ
4 r – HB VAX VIỆT NAM HẾT
PHÒNG BỆNH VIÊM GAN A 5 AVAXIM (TRẺ EM) PHÁP HẾT
6    AVAXIM (NGƯỜI LỚN) PHÁP HẾT
7 HAVAX VIỆT NAM
PHÒNG CÁC BỆNH DO H. INFLUENZAE TYP B NHƯ VIÊM MÀNG NÃO MỦ, VIÊM PHỔI, VIÊM PHẾ QUẢN, VIÊM HỌNG, VIÊM MŨI HẦU. 8 ACT – HIB PHÁP  HẾT
PHÒNG BỆNH VIÊM GAN A+B 9 TWINRIX A + B BỈ
VẮC XIN TỔNG HỢP PHÒNG 4 BỆNH: BẠCH HẦU, HO GÀ, UỐN VÁN, BẠI LIỆT 10 TETRAXIM PHÁP HẾT
PHÒNG 5 BỆNH: BẠCH HẦU, HO GÀ, UỐN VÁN, BẠI LIỆT, VÀ CÁC BỆNH DO H. INFLUENZAE TYP B. THẾ HỆ MỚI 11 PENTAXIM PHÁP HẾT
HÒNG 6 BỆNH: BẠCH HẦU, HO GÀ, UỐN VÁN, BẠI LIỆT, VIÊM GAN B VÀ CÁC BỆNH DO H. INFLUENZAE TYP B THẾ HỆ MỚI 12 INFANRIX HEXA BỈ HẾT
PHÒNG BỆNH UỐN VÁN 13 AT VIỆT NAM
14 TETAVAX PHÁP
PHÒNG 3 BỆNH: SỞI, QUAI BỊ, RUBELLA 15 TRIMOVAC PHÁP HẾT
16 M.M.R MỸ
17 PRIORIX BỈ  HẾT
PHÒNG BỆNH THUỶ ĐẬU 18 VARIVAX MỸ
19 VARILRIX BỈ  HẾT
20 OKAVAX NHẬT  HẾT
PHÒNG CÁC NHIỄM TRÙNG DO PHẾ CẦU KHUẨN, ĐẶC BIỆT LÀ VIÊM PHỔI 21 PNEUMO 23 PHÁP  HẾT
PHÒNG CÁC BỆNH GÂY BỞI STREPTOCOCUS PNEUMONIAE: (NHƯ H/C NHIỄM TRÙNG, VIÊM MÀNG NÃO, VIÊM PHỔI, NK HUYẾT VÀ VIÊM TAI GIỮA CẤP) VÀ NGỪA VIÊM TAI GIỮ CẤP GÂY RA BỞI HAEMOPHILUS INFLUENZAE KHÔNG ĐỊNH TUÝP 22 SYNFLORIX BỈ
PHÒNG BỆNH VIÊM MÀNG NÃO MỦ DO NÃO MÔ CẦU NHÓM A VÀ C 23 MENINGO A + C PHÁP HẾT
 PHÒNG BỆNH VIÊM MÀNG NÃO MỦ DO NÃO MÔ CẦU NHÓM B VÀ C 24  VA-MENGOC-BC  CUBA HẾT
PHÒNG BỆNH VIÊM NÃO NHẬT BẢN 25 JEVAX VIỆT NAM
PHÒNG BỆNH DẠI 26 VERORAB PHÁP HẾT
PHÒNG BỆNH DẠI 27 ABHAYRAB ẤN ĐỘ HẾT
PHÒNG BỆNH CÚM MÙA (TÝP A: H1N1, H3N2 VÀ TÝP B) 28 VAXIGRIP 0.5ml (Phòng cúm cho người lớn và trẻ em trên 36 tháng) PHÁP
29 VAXIGRIP 0.25ml (Phòng cúm cho trẻ em dưới 3 tuổi) PHÁP
30 INFLUVAC HÀ LAN HẾT
31 FLUARIX ĐỨC  HẾT
PHÒNG VIRUT HPV GÂY UNG THƯ CỔ TỬ CUNG SÙI MÀO GÀ BỘ PHẬN SINH DỤC 32 GARDASIL MỸ
PHÒNG VIRUT HPV GÂY UNG THƯ CỔ TỬ CUNG 33 CERVARIX BỈ
PHÒNG TIÊU CHẢY DO ROTA VIRUS 34 ROTARIX BỈ
35 ROTA TEQ MỸ
PHÒNG BỆNH TẢ 36 VẮC XIN TẢ VIỆT NAM HẾT
PHÒNG BỆNH THUƠNG HÀN 37 TYPHIM VI PHÁP
PHÒNG BỆNH BẠCH HẦU, HO GÀ, UỐN VÁN 38 ADACEL PHÁP
PHÒNG BẠCH HẦU, UỐN VÁN, HO GÀ, VIÊM GAN B, VIÊM MÀNG NÃO DO VI KHUẨN HIB 39 QUINVAXEM
(VẮC XIN TRONG CHƯƠNG TRÌNH TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG QUỐC GIA)
 HÀN QUỐC
HUYẾT THANH
PHÒNG BỆNH DẠI 1 FAVIRAB PHÁP
 PHÒNG BỆNH DẠI 2  SAR  VIỆT NAM HẾT
PHÒNG BỆNH UỐN VÁN 3 TETANEA PHÁP

tu khoa

Mẹ - Bé - Tags: